Τι περιμένει ο ασθενής με τριχόπτωση από το ∆ερματολόγο;