Το καλάθι μου

Κλείσιμο καλαθιού

Ελεύθερα λιπαρά οξέα (Revivogen) κατά της τριχόπτωσης

Δημοσιεύτηκε

Βασικές έννοιες για το Revivogen και την τριχόπτωση

 • Το προϊόν Revivogen Natural Scalp Therapy είναι το µοναδικό cosmeceutical ενάντια στην τριχόπτωσηπου υποστηρίζεται από δηµοσιεύσεις, δρα µέσω της αναστολής των ενζύµων 5α-R, που έχει βρεθεί ανώτερη ακόµα και των Finasteride-Duatsteride και µέσω της αύξησης του µεταβολισµού των τριχοθυλακιακών κυττάρων
 • Περιέχει συστατικά αποκλειστικά φυσικής προέλευσης, µε κυριότερα τα ακόρεστα ελεύθερα λιπαρό οξέα, το αζελαϊκό οξύ και την caffeine - σημαντικά για τη θεραπεία τριχόπτωσης
 • Είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες και δεν αναφέρονται συστεµικές παρενέργειες ενώ σπάνιες και ήπιες είναι οι τοπικές παρενέργειες
 • Οι µελέτες που το υποστηρίζουν είναι µεν µικρού εύρους, εντούτοις είναι καλοσχεδιασµένες και πειστικές, ενώ η κλινική εµπειρία και οι µαρτυρίες των ασθενών το κατατάσσουν ως το πρώτο σε αποτελεσµατικότητα cosmeceutical προϊόν ενάντια στην τριχόπτωση, ιδανικό για άνδρες και γυναίκες που δεν επιθυµούν να χρησιµοποιούν φαρµακευτικές αγωγές αλλά αποζητούν τη θεραπεία τριχόπτωσης.

Τα προϊόντα της σειράς Revivogen ανήκουν στην κατηγορία των cosmeceuticals, µιας κατηγορίας προϊόντων «ανάµεσα» στις αµιγώς καλλυντικές ουσίες, κυρίως βοτανικής προέλευσης και στις αµιγώς φαρµακευτικές ουσίες. Η συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων αντιπροσωπεύει το ταχύτερα αναπτυσσόµενο «σύνορο» στη Δερµατολογία, που όµως χαρακτηρίζεται από πλήθος παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, κυρίως από τη µεριά του κοινού. Στον Ιατρικό κλάδο, δικαιολογηµένες ανησυχίες υπάρχουν όσον αφορά ζητήµατα ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας στη θεραπεία τριχόπτωσης, καθότι σπάνια υπάρχουν µελέτες υψηλού κύρους που να τεκµηριώνουν την ένδειξη χρήσης αυτών των προϊόντων.
Σε αντίθεση µε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα cosmeceuticals ενάντια στην τριχόπτωση, που βασίζονται σε κάποιο µοναδικό, «πατενταρισµένο», αλλά σχεδόν πάντοτε µη οµότιµα-ελεγµένο ενεργό µόριο, τα προϊόντα της σειράς Revivogen περιέχουν πλήθος ενεργών µορίων, µε διαφορετικό τριχογενετικό µηχανισµό. Η κύρια δράση του Revivogen Natural Scalp Therapy είναι ως τοπικός αναστολέας των ενζύµων 5α-R I και 5α-R ΙΙ. Το κύριο προϊόν της σειράς είναι η τοπική λοσιόν Revivogen Natural Scalp Therapy που περιέχει φυσικά συστατικά που αναστέλλουν τοπικά τη δράση του ενζυµικού συστήµατος 5α-R. Τα συστατικά της λοσιόν Revivogen Natural Scalp Therapy έχουν αναφερθεί σε µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων στη βιβλιογραφία να έχουν τριχογενετικό δυναµικό ενώ καθαυτή η λοσιόν Revivogen Natural Scalp Therapy υποστηρίζεται από 3 µελέτες, µια εργαστηριακή, µια κλινική και ένα consumer trial. Αξιοσηµείωτο είναι πως τα προϊόντα της σειράς έχουν κατά κανόνα εξαιρετικές µαρτυρίες αποτελεσµατικότητας από χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσµο, µαρτυρίες που µπορεί κανείς να βρει σε διαδικτυακά Fora και sites που ασχολούνται µε θέµατα τριχόπτωσης. Η εταιρία που παρασκευάζει τα προϊόντα της σειράς Revivogen έχει ιδρυθεί από τον Δερµατολόγο Dr. Alex Khadavi (Board Certified Dermatologist), ο οποίος εξέλιξε και τη σύνθεση των προϊόντων.

 

Συστατικά και µηχανισµός δράσης κατά της τριχόπτωσης

Η σύνθεση του Revivogen Natural Scalp Therapy περιέχει όλα σχεδόν τα φυσικά συστατικά που έχουν βιβλιογραφικά αναφερθεί να έχουν τριχογενετικό δυναµικό, να αναστέλλουν τη δράση του ενζυµικού συστήµατος 5α-R και να βοηθούν στη θεραπεία τριχόπτωσης. Συγκεκριµένα, το Revivogen Natural Scalp Therapy περιέχει:

 • Gamma Linolenic Acid (GLA)
 • Alpha Linolenic Acid (ALA)
 • Linoleic Acid
 • Oleic acid
 • Caffeine
 • Saw Palmetto extract
 • β-sitosterol
 • Azelaic acid
 • Vit B6
 • Vit Ε
 • Zinc (Ψευδάργυρος).

 

Free Fatty Acids (FFAs) κατά της τριχόπτωσης

Στη Βιοχηµεία, λιπαρά οξέα ονοµάζονται τα καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν µια κορεσµένη (saturated) ή ακόρεστη (unsaturated) αλειφατική (δηλαδή ακυκλική ή ανοιχτή) αλυσίδα, που συνήθως αποτελείται από 4-28 άτοµα άνθρακα. Όταν µάλιστα δεν υπάρχουν άλλα µόρια ενωµένα στην αλειφατική αλυσίδα, τα οξέα αυτά ονοµάζονται ελεύθερα λιπαρά οξέα ή, διεθνώς, Free Fatty Acids (FFAs). Από τη δεκαετία του 1950 έχουν αναφερθεί αντιµικροβιακές, αντιφλεγµονώδεις και αντιανδρογονικές ιδιότητες για κάποια από τα FFAs και τα συµπεράσµατα αυτά έχουν µετέπειτα επαληθευθεί σε πλήθος in vitro µελετών. Αργότερα, αποδείχθηκε πως έχουν και δράση ενάντια στην τριχόπτωση.
Συνολικά, η αντιµικροβιακή δράση των διάφορων FFAs έχει αποδειχθεί σε ένα ευρύ φάσµα Gram-θετικών βακτηριδίων µε το lauric acid, ένα ελάσσων συστατικό του σµήγµατος, να επιδεικνύει in vitro την ισχυρότερη δράση. Τα FFAs εκκρίνονται από τους σµηγµατογόνους αδένες αρχικά ως τριγλυκερίδια που καταβολίζονται στην επιφάνεια τoυ δέρµατος από λιπάσες που παράγονται από την τοπική χλωρίδα. Αργότερα αποδείχθηκε πως τα FFAs είναι εν µέρει υπεύθυνα για την αντίσταση του ανθρώπινου δέρµατος στον αποικισµό από µικρόβια και πως η αντιµικροβιακή δράση τους εντοπίζεται σε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης στη φυσιολογία των βακτηριδίων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το lauric acid, που περιέχεται σε ποσοστό 1-2% στο φυσιολογικό ανθρώπινο σµήγµα και έχει βρεθεί να έχει σηµαντικές αντιµικροβιακές ιδιότητες ενάντια στο Propionibacterium acnes, ισχυρότερες από όλα τα υπόλοιπα FFAs.
Αυτά τα ευρήµατα έχουν κινήσει το επιστηµονικό ενδιαφέρον και πλέον σχεδιάζονται και δοκιµάζονται σε µελέτες τοπικά αντιµικροβιακά σκευάσµατα µε βάσει τα FFAs. Μια άλλη σηµαντική ιδιότητα των FFAs είναι η αντιανδρογονική δράση τους που σχετίζεται με τη δράση τους ενάντια στην τριχόπτωση. Από τα πειράµατα των Watanabe et al. (1990) ήταν γνωστό πως τα FFAs αυξάνουν τη συγγένεια (affinity) της albumin για τα ανδρογόνα, καθιστώντας αδρανή τα ανδρογόνα µε έµµεσο τρόπο. Ο πρώτος όµως που ανέφερε άµεση αντιανδρογονική δράση των FFAs ήταν ο Liang το 1992, αναφέροντας πως µόνο συγκεκριµένα FFΑs έχουν αντιανδρογονικές ιδιότητες και µάλιστα µόνον τα ακόρεστα και πως η δράση τους είναι εκλεκτική. Έτσι, κάποια αναστέλλουν τον ισότυπο 5α-R I και κάποια τον ισότυπο 5α-R IΙ που, ως γνωστόν, σχετίζονται με την ανδρική και τη γυναικεία τριχόπτωση. Στα πειράµατα των Liang et al. υπολογίστηκε και η αντιανδρογονική ισχύς κάθε ακόρεστου FFA, µε ισχυρότερο το γ-linolenic acid > a-linolenic acid > linoleic acid > palmitoleic acid > oleic acid > myristoleic acid, ενώ τα υπόλοιπα γνωστά FFAs δεν έδειξαν αντίστοιχες αντιανδρογονικές ιδιότητες. Σε µετέπειτα πειράµατα των Liang et al. αποδείχθηκε πως το gamma-linolenic acid αναστέλλει και in vivo τη δράση της DHT και πως η τοπική εφαρµογή του δεν επηρεάζει την ανδρογονο-εξαρτώµενη ανάπτυξη άλλων ιστών, όπως των όρχεων, της επιδιδυµίδας ή του προστάτη. Μετέπειτα δηµοσιεύσεις των Abe et al.και Raynaud et al. επιβεβαίωσαν τα παλαιότερα ευρήµατα για την υψηλή αντι-ανδρογονική ισχύ του γ-linolenic acid, ενώ αντίστοιχα διαπίστωσαν πως τα myristoleic, lauric και oleic acids είναι µέτριοι αναστολείς και των δύο τύπων του ενζύµου 5α-R in vitro. Σε µεταγενέστερα πειράµατα µε βοτανικά εκχυλίσµατα που περιείχαν FFAs εντοπίστηκε επίσης ικανοποιητική αντιανδρογονική δράση. Η αντιφλεγµονώδης δράση των FFAs στο δέρµα έχει αναφερθεί εκτενώς και αποδειχθεί σε πλήθος µελετών των Ziboh et al. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε πως η αντιφλεγµονώδης δράση των FFAs εντοπίζεται στους peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) και πλέον έχει προταθεί η επικουρική, κλινική χρήση τους σε πολλές φλεγµονώδεις νόσους και καταστάσεις, όπως στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα, σε φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου, στην καρδιαγγειακή νόσο και σε αυτοάνοσα νοσήµατα, ενώ πιθανολογούνται και καρκινο-προστατευτικές ιδιότητες. Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και τα ευρήµατα σε πειραµατόζωα των Cunnane et al. που ανέφεραν πως η στέρηση του linoleate από τη δίαιτα ποντικιών, οδήγησε σε απώλεια του τριχώµατος, γεγονός που θέτει υποψίες για άµεση συµµετοχή των FFAs στη φυσιολογία του τριχοθυλακίου και επιβεβαιώνει τη θετική δράση που έχει ενάντια στην τριχόιπτωση.

 

Caffeine κατά της τριχόπτωσης

Η caffeine είναι ένα πικρό, κρυσταλλικό αλκαλοειδές της ξανθίνης, ενός παραγώγου της πουρίνης (purine). H caffeine βρίσκεται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις σε σπόρους, φύλλα και σε φρούτα φυτών και δρα ως φυσικό εντοµοκτόνο, παραλύοντας και σκοτώνοντας τα έντοµα που τρέφονται από τα µέρη αυτά του φυτού. Ο άνθρωπος καταναλώνει την caffeine ως διεγερτικό, κυρίως σε εκχυλίσµατα σπόρων καφέ ή τσαγιού, σε προϊόντα που περιέχουν καρπούς kola ή guarana, σε µορφή αναψυκτικών ή energy drinks ή ακόµα και σε φαγώσιµα. Η caffeine είναι η πιο διαδεδοµένη ψυχότροπος ουσία (psychoactive drug) και στην Αµερική >90% των ενηλίκων καταναλώνουν κατά µ.ο. 2,4mg/kg caffeine καθηµερινά. Όσον αφορά στις εφαρµογές της caffeine στη Δερµατολογία, µέχρι το 2007 η caffeine είχε χρησιµοποιηθεί µόνο ως µέσο ελέγχου της διαδερµικής απορρόφησης σε συνθήκες ex vivo και in vivo.
Η caffeine αποδείχθηκε πως αναστρέφει την ανασταλτική δράση της Τεστοστερόνης στον πολλαπλασιασµό των κερατινοκυττάρων. Κατά πόσο όµως τα αποτελέσµατα ήταν εφαρµόσιµα και σε καλλιέργειες τριχοθυλακίων (hair organ culture model, HOCM) ανέλαβε να ερευνήσει η οµάδα των Fischer et al. (2007) που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη θετική δράση της caffeine στα ανθρώπινα τριχοθυλάκια που είχαν εμφανίση σημεία τριχόπτωσης. Συγκεκριµένα, σε 14 βιοψίες τριχωτού από άνδρες µε τριχόπτωση αποδείχθηκε πως η caffeine σε συγκέντρωση 0,001% και 0,005% ανέστειλε τη δράση της Τεστοστερόνης και διέγειρε την ανάπτυξη των τριχoθυλακιών και των κερατινοκυττάρων. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις τριχοθυλακίων caffeine 0,01% και 0,05%, που θεωρούνται µη φυσιολογικά επιτεύξιµες και συνεπώς τοξικές, βρέθηκαν να προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης, πιθανόν µέσω «υπερ-διέγερσης» και εξάντλησης των ενεργειακών αποθεµάτων των κυττάρων. Αυτή η αντιαποπτωτική δράση της caffeine είχε αναφερθεί και παλαιότερα σε µακροφάγα και συνδέεται µε τη µείωση της παραγωγής super-oxide dismutase και πιθανολογείται πως αυτός ο µηχανισµός δρα θετικά στα τριχοθυλάκια µε σημεία τριχόπτωσης, που όπως έχει αναφερθεί εµφανίζουν τυπικά χηµικά βήµατα κυτταρικής απόπτωσης. Έπειτα από αυτά τα ευρήµατα, ολοένα και περισσότερα καλλυντικά προϊόντα για τα µαλλιά περιέχουν caffeine, ενώ έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 2 πατέντες για τοπικά προϊόντα για τη θεραπεία τριχόπτωσης µε βάση την caffeine.

 

Προτεινόμενα προϊόντα

Revivogen® Natural Scalp Therapy 6μηνη αγωγή

Η φόρμουλα του Revivogen® Natural Scalp Therapy - 6μηνη αγωγή αποτελείται από φυσικά συστατικά τα οποία αποδεδειγμένα σταματούν την τριχόπτωση και προκαλούν την ανάπτυξη νέων μαλλιών σε 9 στους 10 ασθενείς με τριχόπτωση! Περιέχει τα εξής ελεύθερα λιπαρά οξέα με ισχυρή anti-DHT δράση:

 • Gamma Linolenic Acid (GLA)
 • Alpha Linolenic Acid (ALA)
 • Linoleic Acid
 • Oleic acid

Για να αποκτήσετε το Revivogen® Natural Scalp Therapy - 6μηνη αγωγή

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Revivogen® Natural Scalp Therapy 2μηνη αγωγή

Η φόρμουλα του Revivogen®Natural Scalp Therapy - 2μηνη αγωγή αποτελείται από φυσικά συστατικά τα οποία αποδεδειγμένα σταματούν την τριχόπτωση και προκαλούν την ανάπτυξη νέων μαλλιών σε 9 στους 10 ασθενείς! Περιέχει τα εξής ελεύθερα λιπαρά οξέα με ισχυρή anti-DHT δράση:

 • Gamma Linolenic Acid (GLA)
 • Alpha Linolenic Acid (ALA)
 • Linoleic Acid
 • Oleic acid

Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα και τις προσφορές μας;

Εγγράψου στο newsletter του Revivogen και λάβε στο email σου νέα και προσφορές.

Αναζήτηση

ΠΑΙΞΕ & ΚΕΡΔΙΣΕ REVIVOGEN Spinner icon