5 μύθοι για τα μαλλιά, που δεν αληθεύουν (Μέρος 2o)